Iblis Akan Berkhutbah Di Hari Kiamat | Apa Isi Khutbahnya ??
4 mins read

Iblis Akan Berkhutbah Di Hari Kiamat | Apa Isi Khutbahnya ??

Iblis Akan Berkhutbah Di Hari Kiamat | Apa Isi Khutbahnya ??

Brebes.net – Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman yang dirahmati Allah iblis akan menyampaikan khutbahnya di hadapan orang-orang yang mengikutinya yang telah ditetapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka jahanam ketika mereka digiring menuju neraka jahanam Allah berfirman orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan sehingga apabila 

Iblis Akan Berkhutbah Di Hari Kiamat | Apa Isi Khutbahnya ??

mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini mereka menjawab Benar mereka telah datang tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir ketika neraka jahanam sudah melihat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalamnya dari kejauhan neraka kemudian semakin bergejolak dan membara karena sudah tidak sabar menanti kedatangan mereka hal ini sudah dijelaskan dalam alquran surah al-furqon ayat 12 apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya pada hari kiamat iblis akan menyampaikan khutbahnya di 

 

hadapan penghuni neraka sebuah khutbah yang menyentuh hati yang akan membuat mereka semakin bersedih dan sangat menyesal karena mereka mengikuti perintah iblis yang ternyata menyesatkan Al Hasan al-bashri rohimahumullo pernah berkata tatkala hari kiamat iblis berdiri di atas sebuah mimbar kemudian berkhutbah Seraya berkata Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya Al Hafiz Ibnu Katsir rohimahullah juga berkata Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya yaitu setelah Allah memutuskan atau menghisap para hambanya kemudian Allah memasukkan kaum mukminin ke surga dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam maka iblis tatkala itu berdiri dan 

Iblis Akan Berkhutbah Di Hari Kiamat | Apa Isi Khutbahnya ??

berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah Kesedihan mereka kerugian di atas kerugian serta penyesalan di atas penyesalan khutbah iblis di hari kiamat kelak bisa menjadi renungan bersama agar tidak menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak sebab ketika dilaknat dan dikeluarkan dari Surga oleh Allah karena menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam iblis bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam hingga akhir zaman ketika hari kiamat tiba dan manusia telah dibangkitkan dan dihisap iblis akan berkhutbah di hadapan para pengikutnya khutbah iblis di hari kiamat ini merupakan khutbah yang paling menyentuh sekaligus bisa menjadi renungan bersama agar kita tidak ikut tersesat bersama iblis dan para pengikutnya Allah telah menunjukkan sedikit rahasia 

 

sebuah peristiwa di hari kiamat kelak ketika iblis berkhutbah di hadapan para pengikutnya Iblis kemudian berkhutbah kepada para pengikutnya tatkala mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan telah melihat api yang menyala-nyala yang siap membakar mereka yang tercatat di Surah Ibrahim ayat 22 dan berkatalah syaiton tatkala perkara hisab telah diselesaikan Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku akan tetapi Ceritalah dirimu sendiri aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku Sesungguhnya aku tidak membenarkan per buatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu sesungguhnya orang-orang 

 

yang zalim itu mendapat siksaan yang Pedih di dalam khutbah tersebut iblis mengatakan kepada para pengikutnya bahwa Allah telah memberikan janji kepada orang-orang tersebut yaitu janji yang benar dan pasti ditepati iblis pun memberikan janji-janji kepada para pengikutnya namun janji iblis itu hanyalah janji palsu yang merupakan bagian dari tipu muslihatnya untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kesesatan para pengikut iblis yang mendengar pidato iblis di akhirat itu langsung merasa sangat tertipu dan menyesal namun penyesalan di akhirat adalah penyesalan yang sia-sia dan mereka akan menjadi teman iblis di dalam neraka dan kekal di dalamnya sahabat beriman yang dirahmati Allah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal ketika mendengar pidato iblis di hari kiamat kelak Semoga kita semua selalu dilindungi Allah dari tipu daya iblis Amin ya robbal alamin 

Kisah para nabi selanjutnya

 
Demikianlah artikel brebes.net ini admin buat semoga bisa menambah wawasan dan ilmu baru jangan lupa share artikel ini ke sodara kalian supaya lebih bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *